Oświadczenie o ochronie prywatności dla My Kaspersky, Konsola zarządzająca Kaspersky Small Office Security, Anti-Theft Web Management i programu Chroń znajomego

2017-09-08 (Aktualna wersja)

Aktualizacje naszej polityki są dokonywane okresowo, bez uprzedniego informowania, wobec tego wszelkie zmiany należy śledzić na bieżąco. Aktualizacje naszej polityki prywatności będą publikowane w tej sekcji (proszę zapoznać się również z naszą główną Polityką prywatności https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy).

Jesteśmy zawsze gotowi, aby wyjaśnić:

  • Jakie informacje osobiste są gromadzone, przechowywane i przetwarzane;
  • Komu informacje te mogą być udostępniane;
  • W jaki sposób możesz skorygować nieprawidłowości w tych informacjach.

Jako dane osobiste lub informacje osobiste uznajemy informacje, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji, nawiązania kontaktu lub zlokalizowania osoby, czy też identyfikacji konkretnej osoby, w zależności od kontekstu.

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem widocznym w dolnej części tej strony.

Jakie informacje są gromadzone i przetwarzane

W Kaspersky Lab szanujemy Twoją chęć ochrony danych osobowych. Niniejsza strona opisuje, jakiego rodzaju informacji możemy wymagać i w jakich sytuacjach, gdy korzystasz z portalu My Kaspersky, konsoli zarządzającej Kaspersky Small Office Security, portalu Anti-Theft Web Management oraz programu partnerskiego Chroń znajomego (zwane dalej Rozwiązaniem).

Możesz samodzielnie podjąć wszelkie decyzje związane z wykonywaniem lub nie wykonywaniem działań wymagających podania informacji osobistych. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie podasz żądanych informacji, zakończenie transakcji może stać się niemożliwe.

Rejestracja konta

Aby korzystać z Rozwiązania i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, konieczne jest utworzenie konta osobistego, co wymaga podania adresu e-mail (który będzie Twoją nazwą użytkownika) oraz hasła. Uzyskane informacje będziemy przetwarzać i wykorzystywać tylko w celu dostarczenia usług Rozwiązania, chyba że wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w innych celach (na przykład, do otrzymywania przydatnych informacji na temat usług i produktów firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Może być konieczne podanie numeru telefonu komórkowego w celu zapewnienia dodatkowej ochrony Twojego konta przed nieautoryzowanym dostępem. Twój numer telefonu będzie używany wyłącznie do wysyłania uwierzytelniających kodów zabezpieczających.

Ustawienia konta i zakupy

W każdej chwili możesz przejrzeć, zaktualizować lub zmienić dane dotyczące konta, hasło oraz preferencje lub nawet usunąć swoje konto, korzystając z opcji "Ustawienia konta". Dodatkowo będziesz miał możliwość przejrzenia historii zakupów dokonanych u dostawcy naszego sklepu internetowego.

W opcji Ustawienia konta możesz podpiąć swoją kartę płatniczą w celu łatwiejszego kupowania dodatkowych usług i produktów Kaspersky Lab. Jeśli aktywujesz tę opcję, dostawca naszego sklepu internetowego połączy dane Twojej karty płatniczej z Twoim kontem i zachowa je dla przyszłych zamówień. Firma Kaspersky Lab utworzy specjalny odnośnik do Twojego konta w sklepie internetowym i będzie składać zamówienia w Twoim imieniu za każdy razem, gdy dokonasz zakupu. Dostawca naszego sklepu internetowego poda nam także datę wygaśnięcia Twojej karty płatniczej oraz 4 ostatnie znaki numeru karty płatniczej. Jednakże nie będziemy mieli dostępu do innych danych dotyczących Twojej karty kredytowej, przechowywanych przez dostawcę sklepu internetowego. Powiązanie z Twoim kontem zostanie utworzone z użyciem kombinacji wewnętrznego ID użytkownika i hasła. Te dane uwierzytelniające nie dadzą nam dostępu do Twojej karty płatniczej ani innych danych osobowych przechowywanych przez dostawcę sklepu internetowego. Wewnętrzne ID użytkownika jest używane do uruchomienia realizacji Twoich zamówień, których dokonałeś w sklepie internetowym.

Urządzenia

Po zarejestrowaniu się będziesz mógł zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami, które chronisz przy użyciu produktów firmy Kaspersky Lab. Na przykład, możesz zabezpieczyć zagubione lub skradzione urządzenia, w łatwy sposób sprawdzić stan produktów Kaspersky Lab na każdym urządzeniu lub rozwiązać istniejące problemy. W tym celu należy podłączyć te urządzenia, korzystając z opcji "Urządzenia". W takiej sytuacji konieczne jest powiązanie Twojego konta z podłączonymi urządzeniami. Zostanie to wykorzystane tylko w celu dostarczenia usług zarządzania funkcji "Urządzenia", chyba że wyrazisz zgodę na użycie w innych celach.

Licencje

Możesz zarządzać wszystkimi swoimi licencjami dla produktów Kaspersky Lab przy użyciu opcji "Licencje", dodając kod(y) aktywacyjny(e) dla każdego produktu i powiązując go z urządzeniem, na którym jest używany. Istnieje także możliwość wybrania opcji automatycznego przypominania o licencjach, które niedługo utracą ważność, lub użycia funkcji automatycznego odnawiania. Przypomnienia będą wysyłane na Twój adres e-mail tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Obsługa Klienta

Jeśli wysyłasz zgłoszenie do specjalistów z pomocy technicznej lub laboratorium antywirusowego, korzystając z usług pomocy technicznej, zostaniesz poproszony o podanie informacji, które pomogą nam w rozwiązaniu problemu, na przykład: numeru licencji/rejestracyjnego, adresu e-mail oraz informacji o produkcie, którego dotyczy problem, sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu oraz naturze problemu, którego doświadczasz. Co więcej, pomocne (a nawet konieczne) może okazać się wysłanie do nas plików związanych z występującym problemem (przy użyciu opcji "Wczytaj"). Pliki te mogą zawierać informacje osobiste, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. To Ty decydujesz, czy chcesz wysłać do nas pliki. W przypadku, gdy podejmiesz taką decyzję, w pierwszej kolejności przeczytaj i zaakceptuj "Regulacje dotyczące dostarczania danych".

Jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy

Informujemy, że do ochrony danych osobistych, przesłanych przez użytkowników, stosujemy wszelkie środki fizyczne i elektroniczne, zgodne ze standardami obowiązującymi w branży administracyjnej. Transmisja wszelkich informacji osobistych jest szyfrowana przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL). Dane te są gromadzone w bezpiecznych centrach danych o ograniczonym dostępie.

Komu informacje te mogą być udostępniane

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia żądanej usługi, chyba że wyraziłeś również zgodę na otrzymywanie opisanych powyżej informacji marketingowych. Należy pamiętać, że możemy ujawnić Twoje dane osobowe, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub na żądanie instytucji rządowych, sądów, organów ścigania w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa publicznego lub osoby, czy też w celu zapobieżenia lub zatrzymania działalności uznanej przez nas za nielegalną.

Ciasteczka i inne technologie

Niekiedy Kaspersky Lab może używać ciasteczek, sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikselowych lub innych środków gromadzenia informacji. Proszę zapoznać się z naszą polityką dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dane statystyczne

Od osób odwiedzających naszą stronę internetową możemy gromadzić dane dotyczące nazw domen, adresy IP, nazwę dostawcy usług internetowych, rodzaje przeglądarek internetowych oraz inne informacje o środowisku klienta (np. model posiadanego urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu itp.). Możemy gromadzić również informacje o tym z jakich aplikacji Kaspersky Lab korzystasz i w jaki sposób je użytkujesz, jaką stronę internetową odwiedziłeś tuż przed wizytą na naszej stronie, jakie strony naszej witryny odwiedziłeś, ile czasu na nich spędziłeś, jakich informacji poszukiwałeś na naszej stronie, datę i godzinę dostępu oraz inne dane statystyczne. Wykorzystujemy te dane do generowania statystyk odwiedzin witryn należących do Kaspersky Lab, aby udoskonalać zabezpieczenia oraz dostępność naszych witryn, a także usług. Tego rodzaju informacje nie są łączone z żadnymi informacjami osobistymi. Nie pytamy Cię o udostępnianie, czy też śledzenie lokalizacji bazującej na informacjach pochodzących z Twojego urządzenia.

Polityka prywatności innych firm

Strony Kaspersky Lab zawierają elementy, takie jak odnośniki do stron naszych partnerów lub inne funkcje dostarczane przez firmy trzecie. Funkcje te mogą gromadzić informacje o tobie i/lub mogą tworzyć ciasteczka w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji. Korzystanie z tych funkcji jest regulowane przez politykę prywatności firm, które je dostarczają. Kaspersky Lab nie ponosi odpowiedzialności za działania dotyczące ochrony prywatności naszych partnerów biznesowych. Zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami dotyczącymi ochrony prywatności, ponieważ mogą one różnić się od naszych.

Informacje kontaktowe

Informacje te można znaleźć na naszej stronie Informacje kontaktowe.

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszego rozwiązania, skontaktuj się z na adres: https://support.kaspersky.com/pl/support/privacy.

Wersje tego dokumentu