Условия за използване

ВНИМАНИЕ! Преди да пристъпите към регистриране и свързване, моля, прочетете внимателно „Условията за използване“ на My Kaspersky и Конзолата за управление на Kaspersky Small Office Security (наричани по-нататък „Софтуерното решение“), правата върху което принадлежат на AO Kaspersky Lab (наричана по-нататък „Притежателят на правата“). Софтуерното решение се отнася за уебсайтовете на Притежателя на правата, онлайн ресурсите и софтуера, инсталиран в инфраструктурата на Притежателя на правата, която се използва чрез уебсайтовете.

Създаването на акаунт в Софтуерното решение и използването на Софтуерното решение предполага Вашето безусловно съгласие с представените по-долу условия и с описанието, съдържащо се в ръководствата за потребителя в My Kaspersky Помощ и Конзола за управление на Kaspersky Small Office Security Помощ, и означава, че приемате настоящите Условия за използване от Ваше име и от името на Вашето дете. Ако не сте съгласни с посочените условия, Вие не трябва да създавате акаунт в Софтуерното решение или да използвате Софтуерното решение.

За да използвате Софтуерното решение, трябва да създадете акаунт на уебсайтовете на Притежателя на правата https://my.kaspersky.com или https://ksos.kaspersky.com.

Условия, засягащи обработването на данни

Моля, прочетете условията на раздел „Условия, засягащи обработването на данни“. В този раздел се описват данните, получени от Вас и/или от Вашия компютър, и начина, по който Притежателят на правата ще обработва данните за изпълнението на настоящите Условия за използване. Ако Софтуерното решение се използва в рамките на юридическо лице или на компютъра, използван от няколко лица, Вие трябва да гарантирате, че лицата са разбрали и приели условията на раздел „Условия, засягащи обработването на данни“, преди да използват софтуера.

 1. За да може Притежателят на правата да изпълнява задълженията си по настоящите Условия за използване, Притежателят на правата е необходимо да получава и обработва информацията, описана в клауза 1 на раздел „Условия, засягащи обработването на данни“ за заявените цели. Тази информация може да се счита за лична в съответствие с приложимите закони на дадени страни.

  Предоставяне на основната функционалност на Софтуерното решение (приложимо за My Kaspersky и Конзола за управление на Kaspersky Small Office Security)

  Основната функционалност на Софтуерното решение, както е описана в ръководството за потребителя, е за управлението на закупените лицензи, дистанционното управление на нивото на защита на Вашите компютри и получаването на техническа поддръжка. За да предостави тази основна функционалност, докато използвате Софтуерното решение, Притежателят на правата трябва да получава от Вашето устройство и да обработва следната информация:

  • Имейл адрес, въз основа на който е регистриран потребителският акаунт; уникален ИД на потребителя на уебсайта; имейл адрес на потребителя, поканен за съвместно използване на лиценза; уникален ИД на потребителя, поканен за съвместно използване на лиценза; допълнително име в потребителския акаунт; допълнително име в акаунта на потребителя, поканен за съвместно използване на лиценза; държава и език на потребителския акаунт;
  • Държава, регион, часова зона на потребителя; уникален ИД на CAPTCHA, предоставен от потребителя; тип на CAPTCHA, показван на потребителя; отговор на потребителя на подканата на CAPTCHA; IMEI, IP адрес; еднократен код, изпратен чрез SMS; парола в криптирана форма, достъпна само за функционалност на удостоверяване; маркер за функционалност на уведомяване, маркер за функционалност на удостоверяване;
  • Информация от конзолата за компонента за дистанционно администриране на приложението: проблеми със защитата на устройството, техните описания, състояния на проблемите, уникален ИД на устройството, тип на устройството, име на устройството, дата и час, когато устройството е получило достъп до интернет, тип на операционната система;
  • Тип на командата, изпратена в конзолата за управление на компонента против кражба за защита на изгубени мобилни устройства; ИД на събитието в конзолата за управление на компонента против кражба; снимки, направени в конзолата за управление на компонента против кражба; съобщение на потребителя, изпратено към заключения екран на изгубеното мобилно устройство от конзолата за управление на компонента против кражба;
  • Код за активиране на приложението, ИД на приложението, версия на приложението, име на приложението, вътрешен ИД на лиценза; настройки на лиценза: дата на активиране, дата на изтичане, име на продукта, брой на устройствата и потребителите, тип на лиценза;
  • Град, индекс, географска ширина, географска дължина, телефонен код на държавата, информация за потребителски акаунт във VK и Facebook, разрешен от потребителя за трансфер, тип на банковата карта, последните 4 цифри от номера на банковата карта, допълнително име в потребителския акаунт;
  • Файл, изпратен до техническата поддръжка; ИД и описание на проблема за комуникациите с техническата поддръжка; ИД на искането до техническата поддръжка, ИД на продукта, име на продукта, версия на продукта, ИД на софтуерното решение.

  Предоставяне на способността за закупуване на продуктите на Притежателя на правата (приложимо за My Kaspersky)

  Тази функционалност на Софтуерното решение, както е описана в ръководството за потребителя, е за предоставяне на способността за закупуване на продуктите на Притежателя на правата. За да предостави тази функционалност, докато използвате Софтуерното решение, Притежателят на правата трябва да получава от Вашето устройство и да обработва следната информация:

  • Тарифни планове на продуктите, държава и език на акаунта, ИД на продукта, версия на продукта, ИД на софтуерното решение; информация за покупката (ИД на поръчката, списък на закупените продукти, валута на покупката, метод на плащане, отстъпка, език на потребителския акаунт, държава на потребителя, купон за намаление, общо закупено, данък върху покупката, ИД на кошницата в системата за електронна търговия, ИД на покупката).

  Вие също така се съгласявате, че Софтуерното решение може да съхранява, събира, обработва и показва следната информация с цел подобряване на качеството но Софтуерните решения, предоставени от Притежателя на правата:

  • Тип на командата, изпратена в конзолата за управление на компонента против кражба за защита на изгубени мобилни устройства; код за активиране на приложението, ИД на приложението, версия на приложението, държава, регион, телефонен код на държавата, уникален ИД на устройството, име на устройството, имейл адрес на потребителя, IP адрес, вътрешен ИД на лиценза, уникален ИД на потребителя, държава и език на акаунта, часова зона на потребителя; адреси на страниците на Софтуерното решение, до които потребителят е осъществил достъп; ИД на функционалния компонент в Софтуерното решение; настройки на лиценза: дата на активиране, дата на изтичане, продукт, брой на устройствата и потребителите, тип на лиценза;
  • Тип на браузъра, версия на браузъра, тип на операционната система, версия на операционната система, ИД на продукта, версия на продукта, уникален ИД на изтегленото приложение, версия на мобилния NET протокол, мобилен оператор, поддръжка на браузъра на файлове с бисквитки, JS файлове, аудио- и видеофайлове; производителност на устройството, разделителна способност на екрана, ширина и височина на екрана;
  • Не е приложимо за Конзола за управление на Kaspersky Small Office Security: ИД на кошницата в системата за електронна търговия, ИД на покупката.

  Част от предоставената информация може да бъде изпратена до електронната поща на потребителя (тип и срок на лиценза, код за активиране и имената на устройствата, използващи лиценза) по искане на потребителя.

  Информацията относно създадени профили и акаунти, добавени и/или закупени лицензи и свързани приложения също така е достъпна за администраторите на Софтуерното решение за целите на исканията за обработване, изпратени до техническата поддръжка и за гарантиране на правилното функциониране на Софтуерното решение.

 2. Притежателят на правата също така обработва данните в такава форма, която сама по себе си не разрешава пряко свързване с което и да било конкретно лице. Можете да намерите списъка с такива данни и целите на тяхното обработване в ръководствата за потребителя в My Kaspersky Help и Kaspersky Small Office Security Management Console Help.

 3. Ако решите да не предоставяте информацията, необходима на Притежателя на правата, за да изпълнява задълженията си съгласно настоящите Условия за използване, както е посочено в раздел „Условия, засягащи обработването на данни“, Вие не приемате условията на настоящите Условия за използване. В този случай, моля, не регистрирайте акаунт в Софтуерното решение и ни използвайте Софтуерното решение.

 4. Когато предоставяте Вашите данни чрез Софтуерното решение на Притежателя на правата, Притежателят на правата борави с тях в съответствие със своята Политика за поверителност, която описва, в частност, начина, по който Притежателят на правата защитава Вашите данни и Вашите права като субект на данните. Можете да намерите и прочетете пълното й съдържание на адрес https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy.

Общи условия

Ако притежавате активен лиценз, имате право да получите техническа поддръжка (по телефона и/или чрез интернет) през периода на използване на Софтуерното решение.

По време на използването от Ваша страна на Софтуерното решение е забранено:

 • изследването, сканирането или тестването на уязвимостта на Софтуерното приложение или на каквато и да било свързана система или мрежа или нарушаването на мерките за сигурност или проверките за удостоверяване, използвани във връзка със Софтуерното решение или подобни системи и мрежи;
 • дешифрирането, декомпилирането, деасемблирането или извършването на обратно инженерство на какъвто и да било софтуер, използван за предоставянето на Софтуерното решение;
 • нанасянето на вреда или застрашаването на други потребители по какъвто и да било начин или възпрепятстването, или опита да се възпрепятства достъпът на какъвто и да било потребител, хост или мрежа до Софтуерното решение, включително чрез разпространяване на вирус, претоварване, препълване, нежелана поща или „бомбардиране“ с имейли;
 • изпращането на нежелана поща, реклами или съобщения за продукти или услуги;
 • погрешното идентифициране на Вас, Вашата компания или партньор като някое друго физическо или юридическо лице;
 • използването на Софтуерното решение за целите на получаването на печалба от други физически или юридически лица;
 • свързването на устройства на други потребители, които не са упълномощили собственика на акаунта да администрира техните устройства (приложения на Притежателя на правата на устройствата), включително приемането на всички необходими споразумения;
 • позволяването или подпомагането на каквото и да било физическо или юридическо лице да извършва някое от описаните по-горе действия.

Софтуерното решение може да съдържа връзки към уебсайтове или ресурси на трети страни. Ние предоставяме такива връзки единствено за Ваше улеснение и не носим каквато и да било отговорност за тяхното съдържание или за ресурсите или връзките към продукти или услуги, предлагани или налични от тях. Вие поемате Вашата изключителна отговорност и поемате всички рискове, когато използвате каквито и да било уебсайтове или ресурси на трети страни.

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, УСТАНОВЕНА В НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ, СОФТУЕРНОТО РЕШЕНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ПРАВАТА И НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ, УСЛОВИЯТА, ДЕКЛАРАЦИИТЕ ИЛИ РАЗПОРЕДБИТЕ, ЧИЙТО ОБХВАТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН ИЛИ ОГРАНИЧЕН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ПРАВАТА И НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ РАЗПОРЕДБИ (ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ) ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО СЪС СЛЕДНИТЕ: НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ, ТЪРГОВСКОТО КАЧЕСТВО, ИНТЕГРИРАНЕТО ИЛИ ГОДНОСТТА ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ. С НАСТОЯЩОТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ПОЕМАТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗБОРА НА СОФТУЕР ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ЗА ИНСТАЛИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ.

ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ПРАВАТА И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ И/ИЛИ ЗАГУБИ (СЪС СЛЕДНИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СОФТУЕРНОТО РЕШЕНИЕ ДОРИ АКО ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ПРАВАТА И НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЗАГУБА И/ИЛИ ВРЕДА. ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО.

Настоящите Условия за използване са уредени в съответствие със законодателството на Руската федерация.

Информация за контакт:
Тази информация може да бъде открита на нашата страница Информация за контакт.

Версии на този документ