Használati feltételek

FIGYELEM! Kérjük, mielőtt regisztrálna vagy csatlakozna a My Kaspersky felületére és a Kaspersky Small Office Security kezelőkonzolra (a továbbiakban: „Szoftvermegoldás”), amelyek jogai az AO Kaspersky Labot illetik meg (a továbbiakban: „Jogbirtokos”), figyelmesen olvassa el a rájuk vonatkozó Használati feltételeket. A Szoftvermegoldás alatt a Jogbirtokos webhelyét, online erőforrásait, valamint a Jogbirtokos infrastruktúrájára telepített szoftvert kell érteni, amelyet a weboldalon keresztül használnak.

Ha ön a Szoftvermegoldásban fiókot hoz létre vagy azt használja, akkor ráutaló magatartással feltétel nélkül elfogadja az alább kifejtett feltételeket és a My Kaspersky súgó és aKaspersky Small Office Security kezelőkonzol súgó felhasználói kézikönyvekben foglalt leírásokat, valamint a saját vagy a gyermeke nevében elfogadja ezeket a Használati feltételeket. Ha ezeket a konkrét feltételeket nem fogadja el, akkor ne hozzon létre fiókot a Szoftvermegoldásban, illetve ne használja azt.

A Szoftvermegoldás használatához létre kell hoznia egy fiókot a Jogbirtokos webhelyein: https://my.kaspersky.com vagy https://ksos.kaspersky.com.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó feltételek

Kérjük, olvassa el „Az adatfeldolgozásra vonatkozó feltételek” című részt. Ez a szakasz az Öntől és/vagy a Számítógépéről származó adatokat, illetve azt a módszert ismerteti, amelynek segítségével a Jogbirtokos a jelen Használati feltételek teljesítése érdekében feldolgozza az adatokat. Ha a Szoftvermegoldást egy jogi személy szervezetén belül veszik igénybe, vagy olyan számítógépen, amelyet több magánszemély is használ, önnek gondoskodnia kell arról, hogy a Szoftvermegoldás használata előtt a felhasználók megismerjék és elfogadják „Az adatfeldolgozásra vonatkozó feltételek” című szakasz feltételeit.

 1. A jelen Használati feltételek szerinti kötelezettségek Jogbirtokos általi teljesítése érdekében a Jogbirtokosnak a bejelentett célból meg kell kapnia és fel kell dolgoznia „Az adatfeldolgozásra vonatkozó feltételek” című szakasz 1. pontjában ismertetett információkat. Az effajta adatok személyes információnak számíthatnak bizonyos országok alkalmazandó jogszabályai szerint.

  A Szoftvermegoldás alapfunkciójának biztosítása az ön számára (a My Kasperskyra és a Kaspersky Small Office Security kezelőkonzolra vonatkozóan)

  A Szoftvermegoldás Felhasználói kézikönyvben ismertetett alapfunkciói a megvásárolt licencek kezelése, a számítógépe biztonsági szintjének távoli beállítása, valamint a technikai támogatás elérése. Ezen alapfunkciók biztosítása érdekében a Szoftvermegoldás ön általi használata során a Jogbirtokosnak a következő információkat kell fogadnia az ön eszközéről, valamint azokat fel kell dolgoznia:

  • A felhasználói fiók regisztrációjához használt e-mail-cím; a felhasználó egyedi azonosítója a weboldalon; a licenc közös használatára meghívott felhasználó e-mail-címe; a licenc közös használatára meghívott felhasználó egyedi azonosítója; a felhasználói fiókhoz tartozó további név; a felhasználói fiókhoz tartozó, a licenc közös használatára meghívott további név; a felhasználói fiók országa és nyelve;
  • A felhasználó országa, régiója és időzónája; a felhasználónak feltett captcha-kérdés egyedi azonosítója; a felhasználónak megjelenített captcha-kérdés típusa, a felhasználó válasza a captcha-kérdésre; IMEI, IP-cím; SMS-ben küldött egyszeri kód; kizárólag a hozzáférés-engedélyezési funkció által hozzáférhető titkosított formában lévő jelszó; az értesítési funkció tokenje, a hozzáférés-engedélyezési funkció tokenje;
  • A távoli alkalmazás felügyeleti komponensének kezelőkonzoljából származó információk: Az eszközön előforduló biztonsági problémák, azok leírása és állapota; az eszköz egyedi azonosítója, típusa és neve; az eszköz internetre csatlakozásának dátuma és időpontja, az operációs rendszer típusa;
  • Az elveszett mobileszközök biztosítására a Lopásvédelmi komponens kezelőkonzoljában elküldött parancs típusa; az esemény azonosítója a Lopásvédelmi komponens kezelőkonzoljában; a Lopásvédelmi komponens kezelőkonzoljában készített fényképek; a Lopásvédelmi komponens kezelőkonzolján keresztül az elveszett mobileszköz zárolt képernyőjére küldött felhasználói üzenet;
  • Az alkalmazás aktiválási kódja, azonosítója, verziója és neve; belső licencazonosító; licencbeállítások: az aktiválás dátuma, a lejárat dátuma, a termék neve, az eszközök és felhasználók száma, a licenc típusa;
  • Város, irányítószám, szélesség, hosszúság, az ország előhívószáma, a VK és a Facebook felhasználói fiókok azon információi, amelyek átadását a felhasználó jóváhagyta; a bankkártya típusa, a bankkártyaszám utolsó négy számjegye; a felhasználói fiókhoz tartozó további név;
  • A Technikai támogatásnak elküldött fájl; a probléma azonosítója és leírása, amelyet a Technikai támogatással folytatott kommunikáció során használnak; a Technikai támogatáshoz intézett kérés azonosítója; a termék azonosítója, neve és verziója; a szoftvermegoldás azonosítója.

  A Jogbirtokos termékeinek megvásárlásához szükséges képesség biztosítása (a My Kasperskyra vonatkozóan)

  A Szoftvermegoldás Felhasználói kézikönyvben ismertetett ezen funkciójának célja, hogy képessé tegyen a Jogbirtokos termékeinek a megvásárlására. Ezen funkció biztosítása érdekében a Szoftvermegoldás ön általi használata során a Jogbirtokosnak a következő információkat kell fogadnia az ön eszközéről, valamint azokat fel kell dolgoznia:

  • A termékek díjszabása, a fiók országa és nyelve, a termék azonosítója és verziója, a szoftvermegoldás azonosítója, a vásárlással kapcsolatos információk (a rendelés azonosítója, a megvásárolt termékek listája, a vásárlás pénzneme, fizetési mód, kedvezmény, a felhasználói fiók nyelve, a felhasználó országa, kedvezményre jogosító kupon, a vásárlás végösszege, a vásárlásra vonatkozó adó, a kosár azonosítója az elektronikus kereskedelmi rendszerben, a vásárlás azonosítója).

  Ön ahhoz is hozzájárul, hogy a Szoftvermegoldás a következő információkat tárolja, összegyűjtse, kezelje és megjelenítse a Jogbirtokos által elérhetővé tett Szoftvermegoldás minőségének javítása érdekében:

  • Az elveszett mobileszközök biztosítására a Lopásvédelmi komponens kezelőkonzoljában elküldött parancs típusa; az alkalmazás aktiválási kódja, azonosítója és verziója; ország, régió, az ország előhívószáma, az eszköz egyedi azonosítója és neve; a felhasználó e-mail-címe, IP-cím, belső licencazonosító, a felhasználó egyedi azonosítója, a fiók országa és nyelve, a felhasználó időzónája; a Szoftvermegoldás felhasználó által meglátogatott oldalainak címe; a Szoftvermegoldás funkcionális komponensének azonosítója, licencbeállítások: az aktiválás dátuma, a lejárat dátuma, termék, a felhasználók és az eszközök száma, a licenc típusa;
  • A böngésző típusa és verziója; az operációs rendszer típusa és verziója; a termék azonosítója és verziója, a letöltött alkalmazás egyedi azonosítója, a mobil NET-protokoll verziója, a mobilszolgáltató, a süti fájlok böngésző támogatása, JavaScript-fájlok, audio- és videofájlok; az eszköz termelékenysége, a képernyő felbontása, szélessége és magassága;
  • A Kaspersky Small Office Security kezelőkonzol esetén nem alkalmazandó: a kosár azonosítója az elektronikus kereskedelmi rendszerben és a vásárlás azonosítója.

  A felhasználó kérésére az összegyűjtött információk egy részét (a licenc típusa és időtartama, aktiválási kód és a licencet használó eszközök neve) el lehet küldeni a felhasználó e-mail-címére.

  A Szoftvermegoldás rendszergazdái a létrehozott profilokkal és fiókokkal, a hozzáadott és/vagy megvásárolt licencekkel, valamint a hozzákapcsolt alkalmazásokkal kapcsolatos információkhoz is hozzáférhetnek a Technikai támogatáshoz beérkező kérések feldolgozása, valamint a Szoftvermegoldás megfelelő működésének biztosítása érdekében.

 2. A Jogbirtokos olyan formában is feldolgoz adatokat, amely – önállóan – nem teszi lehetővé az adatok adott személyekhez való közvetlen társítását. Az ilyen adatok listájáról és feldolgozásuk céljáról a My Kasperksy súgó és a Kaspersky Small Office Security kezelőkonzol súgó felhasználói kézikönyvekben tájékozódhat.

 3. Ha úgy dönt, hogy nem biztosítja a Jogbirtokosnak a jelen Használati feltételek szerinti („Az adatfeldolgozásra vonatkozó feltételek” című szakaszban ismertetett) kötelezettségei végrehajtásához szükséges információkat, akkor nem fogadja el a jelen Használati feltételeket. Ebben az esetben ne hozzon létre fiókot a Szoftvermegoldáson, illetve ne használja azt.

 4. Amikor biztosítja az adatait a Jogbirtokos számára a Szoftvermegoldáson keresztül, a Jogbirtokos az Adatvédelmi szabályzatával összhangban kezeli azokat. Az Adatvédelmi szabályzat (különösképpen) ismerteti a módszert, ahogyan a Jogbirtokos az ön adatait védi, a helyet, ahol a Jogbirtokos feldolgozza az ön adatait, illetve az ön jogait érintettként. A következő weboldalon megtekintheti és elolvashatja a teljes tartalmat: https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy/hu.

Általános feltételek

Amennyivel rendelkezik egy aktív licenccel, a Szoftvermegoldás használati ideje alatt igénybe veheti a terméktámogatást (telefonon és/vagy interneten).

A Szoftvermegoldás használatakor tilos:

 • a Szoftvermegoldás és bármely kapcsolódó rendszer vagy hálózat sebezhetőségének elemzése, vizsgálata vagy tesztelése; a Szoftvermegoldás és a kapcsolódó rendszerek vagy hálózatok biztonsági intézkedéseinek vagy hitelesítési ellenőrzéseinek megzavarása;
 • a Szoftvermegoldás biztosításához használt bármely szoftver dekódolása, visszafejtése vagy szétbontása;
 • bármilyen módon kárt okozni más felhasználóknak, vagy fenyegetést jelenteni rájuk; vagy bármely felhasználó, host, vagy hálózat Szoftvermegoldáshoz való hozzáférésének akadályozása, vagy akadályozására tett kísérlet, beleértve a túlterhelést (overloading), az elárasztást (flooding), a spammelést (spamming), és a levelekkel való bombázást (mailbombing);
 • spam, reklám vagy hirdetés küldése termékekről vagy szolgáltatásokról;
 • önmagának, vállalatának vagy kapcsolt vállalkozásának más személyként vagy jogi személyként való hamis azonosítása vagy feltüntetése;
 • a Szoftvermegoldás használata más magánszemélytől vagy szervezettől való vagyonszerzés céljából;
 • olyan más felhasználók készülékeinek csatlakoztatása, akik nem adtak engedélyt a fióktulajdonosnak készülékük kezelésére (a Jogbirtokos alkalmazásai a készülékeken), valamint arra sem, hogy a fióktulajdonos beleegyezésüket adja az összes szükséges megállapodásba;
 • bármely más magánszemélynek vagy szervezetnek lehetővé tenni a fentebb leírtak elkövetését, vagy az azokban való részvétel.

A Szoftvermegoldás tartalmazhat harmadik fél webhelyére vagy erőforrásaira mutató hivatkozásokat. Ezeket a hivatkozásokat kizárólag az ön kényelme érdekében helyezzük el, és nem vállalunk semmilyen felelősséget a tartalmukért, illetve a rajtuk keresztül elérhető termékekre és szolgáltatásokra mutató erőforrásokért vagy hivatkozásokért. Ön tudomásul veszi a kizárólagos felelősségét, és vállal minden kockázatot, amely harmadik fél webhelyének vagy erőforrásainak igénybevételével kapcsolatban felmerül.

AZ EBBEN A RÉSZBEN MEGHATÁROZOTT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG KIVÉTELÉVEL A SZOFTVERMEGOLDÁST A „JELENLEGI FORMÁJÁBAN” SZÁLLÍTJUK. A JOGBIRTOKOS ÉS A PARTNEREI ANNAK HASZNÁLATÁÉRT VAGY TELJESÍTMÉNYÉÉRT NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN GARANCIÁT. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM KIZÁRHATÓ VAGY KORLÁTOZHATÓ SZAVATOSSÁGOK, FELTÉTELEK VAGY RENDELKEZÉSEK KIVÉTELÉVEL A JOGBIRTOKOS ÉS PARTNEREI SEMMILYEN (KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS) SZAVATOSSÁGOT, FELTÉTELT, KIJELENTÉST VAGY RENDELKEZÉST NEM VÁLLALNAK, ILLETVE TESZNEK SEMMIRE, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A HARMADIK FELEKET ILLETŐ JOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉT, A KERESKEDELMI MINŐSÉGET, AZ INTEGRÁCIÓT VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. ÖN EZENNEL KIJELENTI, HOGY A KÍVÁNT HATÁS ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZOFTVER KIVÁLASZTÁSÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL, VALAMINT A HASZNÁLATÁVAL ELÉRT EREDMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS MINDEN FELELŐSSÉGET VÁLLAL.

A JOGBIRTOKOS ÉS/VAGY PARTNEREI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT ÉS/VAGY VESZTESÉGÉRT (IDEÉRTVE AZOKAT, AMELYEK ÜZLETI HASZON ELMARADÁSA, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSA, INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSE VAGY EGYÉB ANYAGI KÁR MIATT KÖVETKEZTEK BE), AMELY A SZOFTVERMEGOLDÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL EREDNEK, AKKOR SEM, HA A JOGBIRTOKOST ÉS A PARTNEREIT AZ ILYEN VESZTESÉG ÉS/VAGY KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL ÉRTESÍTETTÉK. AZ ALKALMAZANDÓ JOG NEM ZÁRHATJA KI, ILLETVE NEM SZŰKÍTHETI EZEKET A KORLÁTOZÁSOKAT.

A jelen Használati feltételekre az Oroszországi Föderáció törvényei vonatkoznak.

Kapcsolattartási információk:
Ez az információ a Kapcsolat oldalunkon található meg.

A dokumentum verziói