Bruksvilkår

MERK! Før du registrerer deg og kobler til, bør du ta deg god tid til å lese bruksvilkårene for My Kaspersky og behandlingskonsollen for Kaspersky Small Office Security (heretter kalt «programvaretjenesten»), som AO Kaspersky Lab (heretter kalt «rettighetshaveren») eier rettighetene til. Med «programvareløsningen» menes rettighetshaverens nettsteder, nettressurser og programvare installert på rettighetshaverens infrastruktur som brukes via nettsteder.

Det at du oppretter en konto i programvareløsningen og benytter deg av programvareløsningen medfører at du ubetinget godtar vilkårene nedenfor og som presenteres i brukerhåndbøkene hjelp på My Kaspersky og hjelp til behandlingskonsollen for Kaspersky Small Office Security, og at du godtar disse bruksvilkårene på egne vegne eller på vegne av barnet ditt. Hvis du ikke vil godta de konkrete vilkårene, kan du ikke opprette en konto i programvareløsningen eller benytte deg av den.

For å benytte deg av programvareløsningen må du opprette en konto på et av rettighetshaverens nettsteder: https://my.kaspersky.com eller https://ksos.kaspersky.com.

Betingelser for databehandling

Vennligst les betingelsene i avsnittet «Bestemmelser om databehandling». Dette avsnittet beskriver data (opplysninger) som mottas fra deg eller datamaskinen din, og hvordan rettighetshaveren vil behandle disse dataene for å håndheve disse bruksvilkårene. Hvis programvareløsningen brukes innen et rettssubjekt eller på en datamaskin som benyttes av flere personer, må du forsikre deg om at disse personene har forstått og godtatt betingelsene i avsnittet «Bestemmelser om databehandling» før de bruker programvareløsningen.

 1. For at rettighetshaveren skal kunne innfri sine forpliktelser under disse bruksvilkårene, må rettighetshaveren motta og behandle informasjonen som er beskrevet i delen «Bestemmelser om databehandling», avsnitt 1 for de erklærte formålene. Slik informasjon kan bli ansett som personopplysninger i henhold til gjeldende lover i bestemte land.

  Levere programvareløsningens kjernefunksjonalitet til deg (gjelder My Kaspersky og behandlingskonsollen for Kaspersky Small Office Security)

  Programvareløsningens kjernefunksjonalitet, som er beskrevet i brukerhåndboken, er å håndtere kjøpte lisenser, fjernstyre sikkerhetsnivået på datamaskinene dine og innhente teknisk støtte. For å kunne levere denne kjernefunksjonaliteten mens du bruker programvareløsningen, må rettighetshaveren motta og behandle følgende informasjon fra enheten din:

  • E-postadressen som brukerkontoen er registrert med; brukerens unike ID på nettstedet; e-postadressen til brukeren som er invitert til å bruke lisensen i fellesskap; den unike ID-en til brukeren som er invitert til å bruke lisensen i fellesskap; tilleggsnavn i brukerkontoen; tilleggsnavn i kontoen til brukeren som er invitert til å bruke lisensen i fellesskap; brukerkontoens land og språk
  • Brukerens land, region, tidssone; unik ID for CAPTCHA-teksten brukeren blir bedt om å angi; type CAPTCHA-bilde som vises for brukeren; brukerens svar på CAPTCHA-forespørselen; IMEI, IP-adresse; engangskode sendt via SMS; passord i kryptert form som bare er tilgjengelig for autoriseringsformål; token for varslingsformål, token for autoriseringsformål
  • Informasjon fra konsollen til den eksterne appens administrasjonskomponent: sikkerhetsproblemer med enheten, beskrivelsen av disse, problemenes status, enhetens unike ID, type enhet, enhetsnavn, dato og klokkeslett for når enheten var tilkoblet internett og type operativsystem
  • Type kommando som er sendt i tyveribeskyttelseskomponentens behandlingskonsoll for å sikre mistede mobile enheter; hendelsens ID i tyveribeskyttelseskomponentens behandlingskonsoll; bilder som er tatt i tyveribeskyttelseskomponentens behandlingskonsoll; brukermeldinger som er sendt til den låste skjermen på den mistede mobile enheten fra tyveribeskyttelseskomponentens behandlingskonsoll
  • App-aktiveringskode, app-ID, app-versjon, app-navn, intern lisens-ID; lisensinnstillinger: aktiveringsdato, utløpsdato, produktnavn, antall enheter og brukere og lisenstype
  • By, indeks, høydegrad, breddegrad, landkode, VK- og Facebook-brukerkontoinformasjon som brukeren har gitt tillatelse til å overføre, type bankkort, de fire siste sifrene på bankkortnummeret og tilleggsnavn på brukerkontoen
  • Fil sendt til teknisk støtte; ID og beskrivelse av kommunikasjonsproblemet for teknisk støtte; ID for forespørselen til teknisk støtte, produkt-ID, produktnavn, produktversjon, programvareløsningens ID.

  Gi deg anledning til å kjøpe rettighetshaverens produkter (gjelder My Kaspersky)

  Denne funksjonaliteten til programvareløsningen, som er beskrevet i brukerhåndboken, er å gi anledning til å kjøpe rettighetshaverens produkter. For å kunne levere denne funksjonaliteten mens du bruker programvareløsningen, må rettighetshaveren motta og behandle følgende informasjon fra enheten din:

  • Planer for produkter, land og språk for kontoen, produkt-ID, produktversjon, ID for programvareløsningen; informasjon om kjøpet (ordre-ID, liste over kjøpte produkter, valuta for kjøpet, betalingsmetode, rabatt, brukerkontospråk, brukerland, rabattkupong, kjøpesum, skatt på kjøpet, ID for kurven i e-handelsystemet, kjøps-ID).

  Du godtar også at programvareløsningen kan lagre, akkumulere, behandle og vise følgende informasjon for å forbedre kvaliteten på programvareløsninger rettighetshaveren tilveiebringer:

  • Type kommando som sendes i tyveribeskyttelseskomponentens behandlingskonsoll for å sikre mistede mobile enheter; app-aktiveringskode, app-ID, app-versjon, land, region, landkode, enhetens unike UD, enhetsnavn, brukerens e-postadresse, IP-adresse, intern lisens-ID, brukerens unike ID, land og språk for kontoen, brukerens tidssone; adresser til sider for programvareløsningen som brukeren har vært inne på; ID til funksjonskomponenten i programvareløsningen; lisensinnstillinger: aktiveringsdato, utløpsdato, produkt, antall enheter og brukere og lisenstype
  • Type nettleser, nettleserversjon, type operativsystem, operativsystemversjon, produkt-ID, produktversjon, unik ID for den nedlastede appen, versjon av mobil NET-protokoll, mobiloperatør, nettleserstøtte for informasjonskapsler, JS-filer, lyd- og videofiler; enhetsproduktivitet, skjermoppløsning, skjermbredde og skjermhøyde
  • Gjelder ikke behandlingskonsollen for Kaspersky Small Office Security: ID for handlekurven i nettbutikken, kjøps-ID.

  En andel av den tilveiebrakte informasjonen kan sendes til brukerens e-postadresse (lisenstype og lisensens varighet, aktiveringskode og navn på enhetene som bruker lisensen) på forespørsel fra brukeren.

  Informasjon om opprettede profiler og kontoer, tilføyde og/eller kjøpte lisenser og tilkoblede apper er også tilgjengelig for programvareløsningens administratorer for at de skal kunne behandle forespørsler som mottas av teknisk støtte, og for å sikre egnet drift av programvareløsningen.

 2. Rettighetshaveren behandler også data i en form som alene ikke har noen direkte tilknytning til noen bestemt enkeltperson. Du finner listen over slike data og formålet med behandlingen av dem i brukerhåndbøkene i hjelp på My Kaspersky og hjelp til behandlingskonsollen for Kaspersky Small Office Security.

 3. Hvis du velger ikke å oppgi informasjonen som er nødvendig for at rettighetshaveren skal kunne oppfylle sine forpliktelser under disse bruksvilkårene, som angitt i delen «Bestemmelser om databehandling», betyr det at du ikke godtar betingelsene i disse bruksvilkårene. I så fall ber vi deg ikke registrere kontoen i programvareløsningen og ikke benytte deg av programvareløsningen.

 4. Når du oppgir opplysninger (data) til rettighetshaveren via programvareløsningen, vil rettighetshaveren håndtere dem i samsvar med personvernerklæringen sin, som beskriver hvordan rettighetshaveren beskytter personopplysningene dine, hvor rettighetshaveren behandler opplysningene dine og dine rettigheter som «registrert person». Du kan lese hele innholdet i denne på https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy.

Generelle vilkår

Hvis du har en aktiv lisens, har du rett til å motta teknisk støtte (via telefon og/eller via Internett) i løpet av perioden du bruker programvareløsningen.

Ved bruk av programvareløsningen er det forbudt å:

 • granske, skanne eller teste sårbarheten til programvareløsningen eller et tilknyttet system eller nettverk, eller å forstyrre sikkerhetstiltak eller godkjenningskontroller som benyttes i forbindelse med programvareløsningen eller slike systemer og nettverk;
 • dekode, dekompilere, ta fra hverandre eller reversutvikle programvare som brukes til å tilveiebringe programvareløsningen;
 • påføre andre skade eller true dem på noen måte eller hindre eller forsøke å hindre en brukers, en verts eller et nettverks tilgang til programvareløsningen, herunder ved spredning av virus, overbelastninger, «oversvømmelse» (flooding), spam eller «e-postbombing»;
 • sende spam, reklame eller kunngjøringer om produkter eller tjenester;
 • å gi deg, bedriften din eller et datterselskap ut for å være noe eller noen andre;
 • bruke programvareløsningen i et forsøk på å skaffe inntekter fra enkeltpersoner eller foretak;
 • koble til enheter tilhørende andre brukere som ikke har gitt kontohaveren tillatelse til å administrere enhetene sine (applikasjoner på enhetene som tilhører rettighetshaveren), herunder aksept av alle nødvendige avtaler
 • tillate eller bistå andre enkeltpersoner eller foretak i å utføre noen av handlingene som er beskrevet ovenfor.

Programvareløsningen kan inneholde lenker til nettsteder eller ressurser som tilhører tredjeparter. Slike lenker oppgis bare av praktiske hensyn og medfører intet ansvar for innholdet på slike steder eller ressurser, eller for eller lenker til produkter eller tjenester som tilbys eller gjøres tilgjengelige der. Du påtar deg det fulle og hele ansvaret og all risiko som måtte være forbundet med at du bruker nettsteder eller ressurser fra tredjeparter.

MED UNNTAK AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM FØLGER AV DENNE DELEN LEVERES PROGRAMVARELØSNINGEN «SOM DEN ER». RETTIGHETSHAVEREN OG DENNES PARTNERE GIR INGEN GARANTIER FOR DENS YTELSER ELLER FOR BRUKEN AV DEN. MED UNNTAK AV DE GARANTIENE, BETINGELSENE, FORSIKRINGENE ELLER BESTEMMELSENE SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOV, GIR RETTIGHETSHAVEREN OG DENNES PARTNERE INGEN GARANTIER, BETINGELSER, FORSIKRINGER ELLER BESTEMMELSER (VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT) OM NOE – HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL KRENKELSESVERN FOR TREDJEPARTERS RETTIGHETER, HANDELSKVALITET, INTEGRASJON ELLER EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. DU BEKREFTER HERVED AT DU SELV PÅTAR DEG ANSVARET FOR AT PROGRAMVAREN LEVERER DE ØNSKEDE RESULTATENE, FOR INSTALLASJON OG BRUK AV PROGRAMVAREN OG FOR RESULTATENE SOM FØLGER AV BRUKEN AV DEN.

RETTIGHETSHAVEREN OG/ELLER RETTIGHETSHAVERENS PARTNERE PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER OG/ELLER TAP (HERUNDER DET SOM MÅTTE FØLGE AV TAPT FORTJENESTE, VIRKSOMHETSAVBRUDD, TAP AV INFORMASJON ELLER ANNEN MATERIELL SKADE) VEDRØRENDE BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET FOR BRUK AV PROGRAMVARELØSNINGEN, SELV OM RETTIGHETSHAVEREN OG RETTIGHETSHAVERENS PARTNERE VAR MEDDELT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP OG/ELLER SKADER. DISSE BEGRENSNINGENE SKAL IKKE UTELUKKES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Disse bruksvilkårene reguleres i henhold til lovgivningen i Russland.

Kontaktinformasjon:
Denne informasjonen er tilgjengelig på siden Kontakt oss.

Versjon av dette dokumentet