Warunki korzystania

UWAGA! Przed zarejestrowaniem i uzyskaniem połączenia należy dokładnie przeczytać Warunki korzystania z My Kaspersky i Konsoli zarządzającej Kaspersky Small Office Security (zwanych dalej „Rozwiązaniem programowym”), do których prawa należą do firmy AO Kaspersky Lab (zwanej dalej „Posiadaczem praw”). Określenie „Rozwiązanie programowe” odnosi się do stron internetowych i zasobów internetowych Posiadacza praw oraz oprogramowania zainstalowanego w infrastrukturze Posiadacza praw, wykorzystywanej przez strony internetowe.

Założenie konta w Rozwiązaniu programowym i korzystanie z Rozwiązania programowego implikuje bezwarunkową zgodę Użytkownika na warunki określone poniżej i akceptację opisu zawartego w instrukcjach obsługi Pomoc portalu My Kaspersky i Pomoc portalu Konsola zarządzająca Kaspersky Small Office Security, a także oznacza, że Użytkownik akceptuje powyższe Warunki korzystania w swoim własnym imieniu lub w imieniu swojego dziecka. Jeśli Użytkownik nie akceptuje określonych warunków, nie może utworzyć konta w Rozwiązaniu programowym ani korzystać z Rozwiązania programowego.

Aby korzystać z Rozwiązania programowego, należy utworzyć konto na stronach internetowych Posiadacza praw: https://my.kaspersky.com/pl lub https://ksos.kaspersky.com/pl.

Warunki przetwarzania danych

Należy zapoznać się z warunkami Rozdziału „Warunki przetwarzania danych”. W niniejszym rozdziale opisano dane, które są pozyskiwane od Użytkownika lub z Komputera Użytkownika oraz sposób, w jaki Posiadacz praw będzie przetwarzał dane w celu realizacji niniejszych Warunków korzystania. Jeśli Rozwiązanie programowe jest używane w ramach osoby prawnej lub na komputerze używanym przez kilka osób fizycznych, Użytkownik musi upewnić się, że każdy z użytkowników zrozumiał i zaakceptował warunki zawarte w Rozdziale „Warunki przetwarzania danych”.

 1. W celu wypełnienia przez Posiadacza praw zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków korzystania, Posiadacz praw musi otrzymywać i przetwarzać informacje opisane w rozdziale „Warunki przetwarzania danych” w paragrafie 1 w deklarowanych celach. Zgodnie z obowiązującym prawem danego kraju takie informacje mogą być uznane za dane osobowe.

  Zapewnienie Użytkownikowi podstawowej funkcji Rozwiązania programowego (dotyczy portali My Kaspersky i Konsola zarządzająca Kaspersky Small Office Security)

  Podstawową funkcją Rozwiązania programowego zgodnie z opisem w instrukcji obsługi jest zarządzanie zakupionymi licencjami, zdalne sterowanie poziomem zabezpieczeń komputerów oraz uzyskanie pomocy technicznej. Aby zapewnić tę podstawową funkcję, gdy Użytkownik korzysta z Rozwiązania programowego, Posiadacz praw musi otrzymywać z Komputera Użytkownika i przetwarzać następujące informacje:

  • adres e-mail, pod którym konto użytkownika jest zarejestrowane; unikatowy identyfikator użytkownika na stronie internetowej; adres e-mail użytkownika zaproszonego do wspólnego korzystania z licencji; unikatowy identyfikator użytkownika zaproszonego do wspólnego korzystania z licencji; dodatkowa nazwa na koncie użytkownika; dodatkowa nazwa na koncie użytkownika zaproszonego do wspólnego korzystania z licencji; kraj i język konta użytkownika;
  • kraj, region, strefa czasowa użytkownika; unikalny identyfikator CAPTCHA od użytkownika; rodzaj CAPTCHA wyświetlanego dla użytkownika; odpowiedzi użytkownika na CAPTCHA; numer IMEI, adres IP; jednorazowy kod wysłany przez SMS; hasło w zaszyfrowanej formie dostępne wyłącznie na potrzeby autoryzacji; token funkcji powiadomienia, token funkcji autoryzacji;
  • informacje z konsoli zdalnej administracji aplikacją: problemy bezpieczeństwa na urządzeniu, ich opisy, statusy, unikalny identyfikator urządzenia, typ urządzenia, nazwa urządzenia, data i godzina, kiedy urządzenie uzyskało dostęp do Internetu, typ systemu operacyjnego;
  • rodzaj polecenia wysłanego w funkcji przeciwwłamaniowej w konsoli zarządzającej na potrzeby zabezpieczania zgubionych urządzeń mobilnych; identyfikator zdarzenia w funkcji przeciwwłamaniowej w konsoli zarządzającej; zdjęcia zrobione w funkcji przeciwwłamaniowej w konsoli zarządzającej; wiadomość użytkownika wysłana na zablokowany ekran zgubionego urządzenia przenośnego z funkcji przeciwwłamaniowej w konsoli zarządzającej;
  • kod aktywacyjny aplikacji, identyfikator aplikacji, wersja aplikacji, nazwa aplikacji, wewnętrzny identyfikator licencji, ustawienia licencyjne: data aktywacji, data ważności, nazwa produktu, liczba urządzeń i użytkowników, rodzaj licencji;
  • miasto, indeks, szerokość geograficzna, długość geograficzna, numer telefonu kraju, informacje o koncie użytkownika na VK i Facebooku, których przekazanie użytkownik autoryzował, rodzaj karty bankowej, ostatnie 4 cyfry numeru karty bankowej, dodatkowa nazwa na koncie użytkownika;
  • plik wysłany do pomocy technicznej; identyfikator i opis problemu na potrzeby komunikacji z pomocą techniczną; identyfikator wniosku do pomocy technicznej, identyfikator produktu, nazwa produktu, wersja produkcji, identyfikator programu.

  Zapewnienie Użytkownikowi możliwości zakupu produktów Posiadacza praw (dotyczy portalu My Kaspersky)

  Ta funkcja Rozwiązania programowego zgodnie z opisem w instrukcji obsługi polega na zapewnieniu możliwości zakupu produktów Posiadacza praw. Aby zapewnić tę funkcję, gdy Użytkownik korzysta z Rozwiązania programowego, Posiadacz praw musi otrzymywać z urządzenia Użytkownika i przetwarzać następujące informacje:

  • plany taryfowe produktów, kraj i język konta, identyfikator produktu, wersja produktu, identyfikator programu; informacje na temat zakupu (identyfikator zamówienia, wykaz zakupionych produktów, waluta zakupu, metoda płatności, rabat, język konta użytkownika, kraj użytkownika, kupon rabatowy, zakupy łącznie, podatek od zakupu, identyfikator koszyka w systemie handlu elektronicznego, identyfikator zakupu).

  Użytkownik zgadza się również, że Rozwiązanie programowe może przechowywać, gromadzić, przetwarzać i wyświetlać następujące informacje w celu poprawy jakości Rozwiązania programowego dostarczanego przez Posiadacza praw:

  • rodzaj polecenia wysłanego w funkcji przeciwwłamaniowej w konsoli zarządzającej na potrzeby zabezpieczania zgubionych urządzeń mobilnych; kod aktywacyjny aplikacji, identyfikator aplikacji, wersję aplikacji, kraj, region, numer telefonu kraju, unikalny identyfikator urządzenia, nazwa urządzenia, adres e-mail użytkownika, adres IP, identyfikator licencji, unikalny identyfikator użytkownika, kraj i język konta, strefa czasowa użytkownika; adresy stron Rozwiązania programowego odwiedzonych przez użytkownika; identyfikator części funkcjonalnej Rozwiązania programowego; ustawienia licencyjne: data aktywacji, data ważności, nazwa produktu, liczba urządzeń i użytkowników, rodzaj licencji;
  • rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, wersja systemu operacyjnego, identyfikator produktu, wersja produktu, unikalny identyfikator pobranej aplikacji, wersja mobilna protokołu NET, operator telefonii komórkowej, informacja, czy przeglądarka obsługuje pliki cookie, pliki JS, pliki audio i wideo; wydajność urządzenia, rozdzielczość ekranu, szerokość i wysokość;
  • nie dotyczy portalu Konsola zarządzająca Kaspersky Small Office Security: numer identyfikacyjny koszyka w systemie handlu elektronicznego, numer identyfikacyjny zakupu.

  Niektóre z podanych informacji mogą być na życzenie użytkownika przesyłane na jego adres e-mail (rodzaj i okres obowiązywania licencji, kod aktywacyjny i nazwy urządzeń korzystających z licencji).

  Informacje na temat utworzonych profili i kont, dodanych lub zakupionych licencji i połączonych aplikacji są dostępne również dla administratorów Rozwiązania programowego do przetwarzania żądań wysyłanych do pomocy technicznej i w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rozwiązania programowego.

 2. Posiadacz praw przetwarza również dane w formie, która sama w sobie nie pozwala na bezpośrednie skojarzenie z jakąkolwiek konkretną osobą. Listę takich danych i cele ich przetwarzania można znaleźć w instrukcjach obsługi: Pomoc portalu My Kaspersky i Pomoc portalu Konsola zarządzająca Kaspersky Small Office Security.

 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się nie podawać informacji niezbędnych Posiadaczowi praw do realizacji jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków korzystania zgodnie z postanowieniami rozdziału Warunki przetwarzania danych, Użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszych Warunków korzystania. W tym przypadku nie należy rejestrować konta w Rozwiązaniu programowym ani korzystać z Rozwiązania programowego.

 4. Przekazując Posiadaczowi praw za pośrednictwem Rozwiązania programowego swoje dane osobowe, Posiadacz praw przetwarza je zgodnie z jego Polityką Prywatności, która opisuje w szczególności sposób, w jaki Posiadacz praw chroni dane osobowe Użytkownika, gdzie je przetwarza, a także prawa przysługujące Użytkownikowi jako podmiotowi danych. Pełną jej treść można znaleźć i przeczytać na stronie https://help.kaspersky.com/Legal/Web-Privacy-Policy/pl-PL/PrivacyPolicy.htm.

Warunki ogólne

Użytkownik posiadający aktywną licencję ma prawo do otrzymania pomocy technicznej (drogą telefoniczną lub internetową) podczas okresu korzystania z Rozwiązania programowego.

Podczas korzystania z Rozwiązania programowego zabronione jest:

 • badanie, skanowanie lub testowanie podatności Rozwiązania programowego bądź innych powiązanych systemów lub sieci, naruszanie jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub procedur uwierzytelniających używanych w połączeniu z Rozwiązaniem programowym oraz takimi systemami i sieciami;
 • dekodowanie, dokonywanie dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania używanego w ramach zapewnienia Rozwiązania programowego;
 • wyrządzanie szkód użytkownikom lub powodowanie jakichkolwiek zagrożeń dla nich lub utrudnianie dostępu jakiemukolwiek użytkownikowi, hostowi lub sieci do Rozwiązania programowego, takie jak rozpowszechnianie wirusów, powodowanie przeciążeń i przepełnienia, rozsyłanie spamu lub bomb pocztowych;
 • wysyłanie spamu, reklam lub ogłoszeń o produktach i usługach;
 • fałszywe przedstawianie siebie, swojej firmy lub podmiotu stowarzyszonego jako innej osoby fizycznej lub prawnej;
 • wykorzystywanie Rozwiązania programowego w celu czerpania dochodów za pośrednictwem innych osób lub podmiotów;
 • podłączanie urządzeń innych użytkowników, którzy nie upoważnili właściciela konta do administrowania ich urządzeniami (aplikacje Posiadacza praw na urządzeniach), w tym akceptowanie wszystkich niezbędnych umów;
 • udzielanie zgody jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom na popełnienie dowolnych czynów opisanych powyżej lub pomoc tym osobom lub podmiotom w ich popełnieniu.

Rozwiązanie programowe może zawierać odnośniki do zasobów lub stron internetowych stron trzecich. Podajemy takie odnośniki tylko dla wygody Użytkownika i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść ani za jakiekolwiek zasoby lub łącza do produktów lub usług przez nie oferowanych lub na nich dostępnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność i całe ryzyko związane z korzystaniem z zasobów lub stron internetowych osób trzecich.

Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI, O KTÓREJ MOWA W NINIEJSZYM ROZDZIALE, ROZWIĄZANIE PROGRAMOWE JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. POSIADACZ PRAW I JEGO PARTNERZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO WYKORZYSTANIA LUB DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA PROGRAMOWEGO. WYJĄWSZY GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA LUB POSTANOWIENIA, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, POSIADACZ PRAW I JEGO PARTNERZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI POSTANOWIEŃ (WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH) W JAKICHKOLWIEK KWESTIACH, W TYM M.IN. W KWESTIACH NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, JAKOŚCI HANDLOWEJ, INTEGRACJI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NINIEJSZYM NA PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYBÓR ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA DO OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANYCH REZULTATÓW, ZA INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA ORAZ ZA REZULTATY UZYSKANE Z TEGO TYTUŁU.

POSIADACZ PRAW LUB JEGO PARTNERZY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY (W TYM TE, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI LUB ZA INNE SZKODY MATERIALNE) WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA ROZWIĄZANIA PROGRAMOWEGO, NAWET JEŚLI POSIADACZ PRAW I JEGO PARTNERZY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY. OGRANICZENIA TE NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE ANI OGRANICZONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Niniejsze Warunki korzystania są regulowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Federacji Rosyjskiej.

Informacje kontaktowe:
informacje te można znaleźć na naszej stronie Informacje kontaktowe.

Wersje tego dokumentu